Tyflografiki

osoba niewidoma podczas czytania

Tyflografiki, czyli druk z wykorzystaniem technik uwypuklania obrazów, pozwalają na opracowywanie ściśle pod potrzeby klienta tabliczek, map, planów dotykowych, które pomagają osobom ze schorzeniami wzroku na samodzielną egzystencję w codziennym życiu. Zwykle opierają się one na połączeniu technologii czarnego druku z brajlem i elementami wypukłymi.

 

Gdzie znalazły zastosowanie tyflografiki?

Do produktów określanych mianem tyfliografik zalicza się pomoce edukacyjne służące do nauki codziennego pokonywania barier egzystencjonalnych, czy też uatrakcyjnienia sposobu spędzania wolnego czasu. Dbamy, aby każde z realizowanych zleceń zgodne było z zasadami ich sporządzania. Zawierają one orientacyjny znak określający położenie góra-dół, pozbawione są ozdobników utrudniających przeczytanie zawartego nań przekazu. To jeden z coraz powszechniej stosowanych sposobów na przedstawienie przestrzenne zabytków, pozwalających rozeznać się niewidomym w terenie, poznać dzieła artystyczne ważnych twórców sztuki, niektórych obrazów, w tym także: rysunków, obrazów, map, planów, wykresów, strukturalnych wzorów chemicznych, schematów, drzew informacji, tabeli, ekranów komputerowych, zdjęć, itd.